soyulmaq

soyulmaq
f.
1. Qabığı, dərisi çıxarılmaq, kəsilib götürülmək.
2. məc. Var-yoxu, paltarı və üstündə nə varsa əlindən alınmaq, qarət edilmək. Yenə kimin isə öldürüldüyünü, qız qaçırıldığını, ya adam soyulduğunu güman edirdilər. M. C.. Nə üçün sən soyulduğun haqda milis şöbəsinə xəbər vermədin? H. Seyidbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • soyulma — «Soyulmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qabıq — is. 1. Bir şeyin üstünü örtən sərt örtü. Ağacın qabığı. Yumurtanın qabığı. Qoz qabığı. – Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi. A. Ş.. Qabıq bağlamaq – üstündə qabıq əmələ gəlmək, qabıqlanmaq. 2. zool. Bəzi onurğasız heyvanlarda:… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • soğan — is. Bostan bitkisi və bu bitkinin lüləşəkilli yeməli yarpaqları və qat qat qabıqlardan ibarət kökü. Baş soğan. – Soğan da meyvə cərgəsinə keçdi. (Məsəl). Bir dəqiqə əvvəl soyulmuş soğanın acısından <Xavərnisənin> gözləri yaşarmışdı. T. Ş. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qabıqlanmaq — f. 1. Qabıq bağlamaq, qabıq tutmaq. Fındıq hələ qabıqlanmayıb. 2. Qat qat soyulmaq, qat qat qopmaq. 3. məc. Köz bağlamaq, köz tutmaq, üstü örtülmək (yara haqqında) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərzəklənmək — f. Qərzəyi soyulmaq (bax qərzək). Qərzəklənmiş qozu qaxsımamaq üçün günün qabağına sərirlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • siyrilmək — f. 1. Dərisi soyulmaq, dərisi qopmaq. Yerə dəyib dizi siyrildi. // Sürtünüb getmək, yeyilmək. Əyilmiş çəkmənin nalı, dabanı; Siyrilib papağın o yan bu yanı. H. K. S.. 2. Qınından çıxarılmaq. Qılınclar siyrildi. 3. Sürüşmək, sürüşüb düşmək. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yağmalanmaq — məch. Qarət edilmək, soyulmaq, qəsb edilmək, zorla əlindən alınmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”